Więcej Światła - spotkanie autorskie Junji Miyahary
Więcej Światła
 


Organizatorzy

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS
ul. Okólna 2
50-422 Wrocław
contact: w.strek@intibs.pl

University of Wroclaw
plac Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Towarzystwo Wolna Wszechnica Polska - oddz. Wrocław

Stowarzyszenie Ordynacka - oddz. Wrocław

Sponsors

Universitas Kraków Publisher
Rotary Club Wrocław
TECRA