Więcej Światła - spotkanie autorskie Junji Miyahary
Więcej Światła
 

Organizatorzy

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2
50-422 Wrocław
kontakt: w.strek@intibs.pl

Uniwersytet Wrocławski
plac Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Towarzystwo Wolna Wszechnica Polska - oddz. Wrocław

Stowarzyszenie Ordynacka - oddz. Wrocław

Sponsorzy

Wydawnictwo Universitas Kraków
Rotary Club Wrocław
TECRA